Terminarz, harmonogram, plan i ogłoszenia do zajęć

Słuchacz rok naboru 2023/2024

Rok akademicki 2023/2024 semestr letni

Administracja II stopnia
Administracja i zarządzenie

W roku akademickim 2023/2024 Słuchacze specjalności Administracja i zarządzanie otrzymują identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego

Semestr letni

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć

Terminarz zjazdów - (aktualizacja 2024-02-15)

- Zespół WSH Teams do kształcenia zdalnego:
Administracja i zarządzanie SPD RN 2023/2024

- Patrz ogłoszenie [1]
- Patrz ogłoszenie [3], [4]
- Patrz ogłoszenie [5]

Administracja II stopnia
Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną

W roku akademickim 2023/2024 Słuchacze specjalności Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną, otrzymują identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego.

Semestr letni

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć

Terminarz zjazdów - (aktualizacja 2024-02-15)

- Zespół WSH Teams do kształcenia zdalnego:
Aspekty prawne WZAP SPD RN 2023/2024

- Patrz ogłoszenie [1]
- Patrz ogłoszenie [2]
- Patrz ogłoszenie [3], [4]
- Patrz ogłoszenie [5]

Ekonomia II stopnia
Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem

W roku akademickim 2023/2024 Słuchacze specjalności Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem otrzymują identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego

Semestr letni

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć

Terminarz zjazdów - (aktualizacja 2024-02-15)

- Zespół WSH Teams do kształcenia zdalnego:
Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem SPD RN 2023/2024

- Patrz ogłoszenie [1]
- Patrz ogłoszenie [3]
- Patrz ogłoszenie [5]

Ekonomia II stopnia
Zarządzanie finansami

W roku akademickim 2023/2024 Słuchacze specjalności Zarządzanie finansami otrzymują identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego

Semestr letni

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć

Terminarz zjazdów - (aktualizacja 2024-02-15)

- Zespół WSH Teams do kształcenia zdalnego:
Zarządzanie finansami SPD  RN 2023/2024

- Patrz ogłoszenie [1]
- Patrz ogłoszenie [3]
- Patrz ogłoszenie [5]

Logopedia

wszystkie zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym

Semestr letni

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć


Organizacja i zarządzanie oświatą

W roku akademickim 2022/2023 Słuchacze specjalności Organizacja i zarządzanie oświatą otrzymują identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego

Semestr letni 

Harmonogram zajęć - (aktualizacja 2024-05-16)

Zjazd Z20 - 14.06.2024 - 16.06.2024 - brak zajęć

- Zespół WSH Teams do kształcenia zdalnego:
Organizacja i zarządzanie SPD RN 2023/2024 


Ogłoszenia

[1] Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia Administracja II stopnia, zgodnie z Umową z WSKM w Koninie


[2] Słuchacze specjalności Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną, realizujący 2 rok studiów, posiadają atrybut słuchacza roku naboru 2023/2024 z uwagi na nowe numery albumów, obowiązujące od roku akademickiego 2023/2024


[3] Opis Zajęcia zdalne, w treści planu zajęć na zjazd przy realizowanym przedmiocie, wskazuje lokalizacją platformy kształcenia zdalnego:
     Platforma WSH - platforma WSH Office 365 www.office.com - obowiązuje logowanie kontem słuchacza w WSH Leszno
     Platforma WSKM - platforma WSKM Konin Office 365 www.office.com - obowiązuje logowanie kontem studenta w WSKM w Koninie

[4] Opis II stp. WSKM w treści planu zajęć na zjazd przy realizowanym przedmiocie oznacza, że ten przedmiot realizują jedynie studenci kierunku Administracja II stopnia a nie słuchacze studiów podyplomowych      specjalności związanych z administracją


[5] Dla uzyskania jednoznaczności informacji prezentowanej na stronie www Studiów Podyplomowych dla specjalności:
      - Administracja i zarządzanie

      - Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną
      - Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem
      - Zarządzanie Finansami

     na planach i harmonogramach zajęć wprowadzono dodatkowe zapisy informujące dla kogo przeznaczony jest przedmiot zajęć.
     Opis studia II stopnia oznacza, że przedmiot realizują wyłącznie studenci realizujący specjalność na II stopniu studiów, w WSKM w Koninie.

     Opis studia podyplomowe oznacza, że przedmiot realizują wyłącznie słuchacze studiów podyplomowych na WSH w Lesznie.

AI Website Creator