Harmonogramy, plan zajęć i ogłoszenia do zajęć

Słuchacz rok naboru 2021/2022


Rok akademicki 2021/2022 semestr 1 - zimowy

Administracja i zarządzenie

Harmonogram zajęć - semestr 1
(aktualizacja 2021-11-17)

Terminarz zajęć z lektoratu
(aktualizacja 2021-10-05)

Plan zajęć na zjazd:
Zjazd Z10 2021-11-26 do 2021-11-28

- zajęcia z dr Joanną Jękot-Łaźniak w dniu 27 listopada, sobota, zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy,

- W roku akademickim 2021/2022 Słuchacze specjalności Administracja i zarządzanie otrzymują nowe identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego.

Pomoc w zakresie pierwszego logowania się z użyciem nowego identyfikatora jest dostępna tutaj.

Zespół Teams do kształcenia zdalnego:
Administracja i zarządzanie SPD RN 2021/2022

Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną

Harmonogram zajęć - semestr 1
(aktualizacja 2021-11-17)

Terminarz zajęć z lektoratu
(aktualizacja 2021-10-05)

Plan zajęć na zjazd:

Zjazd Z10 2021-11-26 do 2021-11-28 - brak zajęć

- W roku akademickim 2021/2022 Słuchacze specjalności Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną, otrzymują nowe identyfikatory w systemie Office 365, które będą obowiązywać w ramach kształcenia zdalnego.

Pomoc w zakresie pierwszego logowania się z użyciem nowego identyfikatora jest dostępna
tutaj.

Zespół Teams do kształcenia zdalnego:
Aspekty prawne SPD RN 2021/2022

Logopedia

Harmonogram zajęć - semestr 1
(aktualizacja 2021-10-23)

Plan zajęć na zjazd:
Zjazd Z10 2021-11-26 do 2021-11-28

- zajęcia z dr Michaliną Jędryczką-Baranek w dniu 28 listopada, sobota, zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy,

- zajęcia z mgr M. Kaube  w dniu 26 listopada, piątek, zostają odwołane z powodu choroby wykładowcy,

- Wszystkie zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym

Organizacja i zarządzanie oświatą

Harmonogram zajęć - semestr 1
(aktualizacja 2021-11-08)

Plan zajęć na zjazd:
Zjazd Z10 2021-11-26 do 2021-11-28 - brak zajęć

W przypadku zmiany przepisów na kształcenie zdalne, dostępny jest dla słuchaczy Zespołu Teams pn.:
Organizacja i zarządzanie SPD RN 2021/2022 


Ogłoszenie nr  1

Przypominamy, że zajęcia Seminarium dyplomowe oraz Język obcy dotyczą wyłącznie tych słuchaczy, którzy wybrali studia II stopnia zgodnie z Umową z WSKM w KoninieOgłoszenie nr 2

Wszystkie zajęcia (wykłady i ćwiczenia) w ramach zjazdów studiów podyplomowych, począwszy od zjazdu Z10 do końca roku 2021 , odbywają się w systemie kształcenia zdalnego na platformie Teams.

Wyjątkiem są zajęcia dla słuchaczy specjalności:
- Logopedia,
- Organizacja i zarządzanie oświatą
które będą realizowane na terenie Uczelni. 

Made with Mobirise web software