Dostęp do Wirtualnego Dziekanatu

Serwis umożliwia realizację procesu dydaktycznego na poziomie obsługi protokołów zaliczeń studentów.

Witamy na platformie Wirtualnego Dziekanatu

Informacje tu zawarte pozwolą na sprawdzenie swoich danych uczelnianych oraz o uzyskanych ocenach 

Dane do logowania Słuchacza

- w polu Nazwa Użytkownika wpisujemy swój numer albumu
- w polu Hasło wpisujemy swoje hasło indywidualne 

W przypadku wprowadzania hasła aktywacyjnego

należy je zmienić na Hasło indywidualne - docelowe, wg kryteriów:
- minimum 8 znaków,
- składających się z się z liter lub cyfr
- bez polskich znaków diakrytycznych

Przywracanie Hasła indywidualnego

Hasło indywidualne jest znane wyłącznie Słuchaczowi,
Uczelnia nie posiada możliwości technicznych do przywrócenia, przypomnienia Hasła indywidualnego z uwagi na szyfrowanie tej informacji.

HTML Website Creator