Dostęp do Wirtualnego Dziekanatu

Serwis umożliwia realizację procesu dydaktycznego na poziomie obsługi protokołów zaliczeń studentów.

Witamy na platformie Wirtualnego Dziekanatu

Informacje tu zawarte pozwolą na sprawdzenie swoich danych uczelnianych oraz o uzyskanych ocenach 

Dane do logowania Słuchacza

- w polu Nazwa Użytkownika wpisujemy swój numer albumu
- w polu Hasło wpisujemy swoje hasło indywidualne 

W przypadku wprowadzania hasła aktywacyjnego

należy je zmienić na Hasło indywidualne - docelowe, wg kryteriów:
- minimum 8 znaków,
- składających się z się z liter lub cyfr
- bez polskich znaków diakrytycznych

Przywracanie Hasła indywidualnego

Hasło indywidualne jest znane wyłącznie Słuchaczowi,
Uczelnia nie posiada możliwości technicznych do przywrócenia, przypomnienia Hasła indywidualnego z uwagi na szyfrowanie tej informacji.

Uwaga:
Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności, nie ma wpływu ani nie może zmienić działania WD Uczelni na różnych przeglądarkach internetowych w kontekście ochrony informacji poufnych przesyłanych poprzez stronę WD.
Wobec działań producentów przeglądarek internetowych mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa przesyłu informacji poufnych, należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego typu komentarzy związanych z nawiązywaniem przez przeglądarkę bezpiecznego połączenia, przy podłączaniu się do WD Uczelni.

W artykule pn.
Jak rozwiązywać problemy z certyfikatami na bezpiecznych stronach internetowych opisano instrukcje po stronie użytkownika przeglądarki, prowadzące do rozwiązania kłopotów w użytkowaniu WD Uczelni, na komputerze użytkownika.

Przykład: 
Najczęstszym przypadkiem jest wystąpienie błędu po stronie przeglądarki Firefox, jak pokazano na obrazie poniżej. Działanie udrażniające polega na akceptacji tej informacji poprzez kliknięcie [Włącz TLS 1.0 i 1.1]

Mobirise

Web page was designed with Mobirise