MBA - Master of Business Administration

studia 2 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie. 

Proponujemy podyplomowe studia MBA realizowane przez Wyższą Szkołą Kadr Menedżerskich.

Zajęcia odbywać się będą w budynkach Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, przy ulicy Królowej Jadwigi 10.

Słuchaczom umożliwimy zdobycie nowoczesnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menedżerskich w obszarach: analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji oraz komunikowania się z otoczeniem; przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji, jak również funkcjonowanie instytucji.

Studia podyplomowe MBA przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli firm i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze. Program MBA kształtuje umiejętności analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do pełnienia roli lidera.

Agenda kierunku studiów podyplomowych

Start your own site with Mobirise