Warunki rekrutacji
na studia podyplomowe

obowiązujące w roku naboru 2023/2024

Obowiązuje Kandydatów na specjalności w Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie

 1. Punkty rekrutacyjne:
  - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
  Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, 
  - Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Poznań, ul. Metalowa 4,  tel. (61) 868 54 17
 2. Wymagania podstawowe
  - ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, 
  Dla kandydatów na specjalność Logopedia wymagane jest:
  - posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia,
  - zaświadczenie z gabinetu logopedycznego lub nerologopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy, 
 3. Ważne dokumenty 
 4. - dowód osobisty, do wglądu, celem weryfikacji danych kandydata,
  - kserokopia dyplomu ukończonych studiów wyższych, oryginał dyplomu do wglądu,
  - wypełniona Ankieta osobowa Kandydata
  - jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym,
  - wypełniona Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych, w dwóch egzemplarzach,
  - wypełniona Deklaracja płatności za studia, (stanowi Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych),
  - opłata wpisowa 300 zł,        
     Z chwilą złożenia dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość uiszczenia 50% opłaty wpisowej.
     Pozostała część zostanie doliczona do opłaty za 1 semestr.
 5. - biała, papierowa teczka na gumkę, 
 6. Zapisy i informacje 
  Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od liczby złożonych podań czyli zebrania grupy. 
 7. Opłaty za studia podyplomowe 
  Konto bankowe do wpłat rekrutacyjnych: 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877 

  Z chwilą uzyskania praw słuchacza, każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za studia podyplomowe.

Website Building Software