Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2024/2025

Opłaty za Studia Podyplomowe obowiązujące w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie w roku akademickim 2024/2025.

Opłatę wpisową należy dokonać na konto:
PKO BP S.A. O/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

Z chwilą złożenia dokumentów rekrutacyjnych istnieje możliwość uiszczenia 50% opłaty wpisowej. Pozostała część zostanie doliczona do opłaty za 1 semestr.

Pozostałe opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podyplomowych.

SPECJALNOŚĆSEMESTR 1SEMESTR 2SEMESTR 3SEMESTR 4
Administracja i zarządzanie         19501950
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia   17001700
Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa - (w przygotowaniu)
Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną   19501950
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej      13001300
Asystent rodziny     11001100
Bezpieczeństwo i higiena pracy       15001500
Coaching sportowy - (w przygotowaniu)
Coaching, tutoring i mentoring - (w przygotowaniu)
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe     11001100
Doradztwo zawodowe       120012001200
Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem19501950
Logopedia    2200220022002200
Organizacja i zarządzanie oświatą   19501950
Zarządzanie finansami19501950
Zarządzanie kadrami19501950
Zarządzanie zasobami ludzkimi19501950
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Inne opłaty:
 - Opłata wpisowa: 300 zł,
 - Opłata za wznowienie studiów: 300 zł, 
 - Opłata za zaświadczenie: 30 zł, 
 - Opłata za świadectwo: 30 zł, 
 - Opłata za duplikat świadectwa: 50 zł, 
 - Monit: 20 zł,
 - Przedłużenie sesji: 200 zł,
 - Zaświadczenie dla absolwenta: 70 zł.


Free AI Website Builder