Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2023/2024

Opłatę wpisową należy dokonać na konto:
PKO BP S.A. O/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

Pozostałe opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Opłaty za Studia Podyplomowe obowiązujące w Wyżej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w roku akademickim 2023/2024.

SPECJALNOŚĆSEMESTR 1SEMESTR 2SEMESTR 3SEMESTR 4
Administracja i zarządzanie         19501950
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia   17001700
Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa - (w przygotowaniu)
Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną   19501950
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej      13001300
Asystent rodziny     11001100
Bezpieczeństwo i higiena pracy       15001500
Coaching sportowy - (w przygotowaniu)
Coaching, tutoring i mentoring - (w przygotowaniu)
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe     11001100
Doradztwo zawodowe       120012001200
Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem19501950
Logopedia    2200220022002200
Organizacja i zarządzanie oświatą   19501950
Pedagogika tańca z choreografią - (w przygotowaniu)
Zarządzanie projektem - (w przygotowaniu)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - (w przygotowaniu)
Żywienie i wspomagania dietetyczne w sporcie - (w przygotowaniu)
MBA - Master of Business Administration50005000
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)170017001700
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu170017001700
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia200020002000
Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna)140014001400
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym 15001500
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej140014001400
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka160016001600
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną160016001600
Zarządzanie finansami19501950
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Inne opłaty:
 - Opłata wpisowa: 300 zł,
 - Opłata za wznowienie studiów: 300 zł, 
 - Opłata za zaświadczenie: 30 zł, 
 - Opłata za świadectwo: 30 zł, 
 - Opłata za duplikat świadectwa: 50 zł, 
 - Monit: 20 zł
 - Przedłużenie sesji: 200 zł,
 - Zaświadczenie dla absolwenta: 50 zł


Easiest Website Builder