Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2021/2022


Opłatę wpisową należy dokonać na konto:

PKO BP S.A. O/Leszno, 50-1020-3088-0000-8602-0037-8877

Pozostałe opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podyplomowych.
Opłaty za Studia Podyplomowe obowiązujące w Wyżej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie w roku akademickim 2021/2022.

Nazwa specjalności studiów podyplomowych                                                                                                                                               semestr 1             semestr 2           semestr 3            semestr 4


Administracja i zarządzanie                                                                                                                               1600zł           1600zł
Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia                                                                                          1650zł           1650zł
Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa - (w przygotowaniu)
Aspekty prawne w zarządzaniu administracją publiczną                                                                           1600zł          1600zł
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej                                                                                                  1300zł         1300zł
Asystent rodziny                                                                                                                                                    1100zł          1100zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                                                                                        1500zł          1500zł
Coaching sportowy - (w przygotowaniu)
Coaching, tutoring i mentoring - (w przygotowaniu)
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe                                                                                                                1100zł          1100zł
Doradztwo zawodowe                                                                                                                                          1200zł          1200zł         1200zł
Interwencja kryzysowa - (w przygotowaniu)
Logopedia                                                                                                                                                                1900zł          1900zł         1900zł         1900zł
Organizacja i zarządzanie oświatą                                                                                                                    1300zł          1300zł
Pedagogika tańca z choreografią - (w przygotowaniu)
Zarządzanie projektem - (w przygotowaniu)
Zarządzanie zasobami ludzkimi - (w przygotowaniu)
Żywienie i wspomagania dietetyczne w sporcie - (w przygotowaniu)Inne opłaty:
 - Opłata wpisowa: 280 zł,
 - Opłata za wznowienie studiów: 280 zł, 
 - Opłata za zaświadczenie: 20 zł, 
 - Opłata za świadectwo: 30 zł, 
 - Opłata za duplikat świadectwa: 45 zł, 
 - Monit: 15 zł

Built with Mobirise page builder