Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

studia 2 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów z wykształceniem wyższym, do osób posiadających dyplomy ukończenia szkół o profilach medycznych, biochemicznych, prozdrowotnych oraz dla każdej osoby, która interesuje się zdrowym odżywianiem i chce poszerzyć swoją wiedzę w temacie żywienia człowieka.
3. Cel studiów: 
Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki. Ukończenie Podyplomowych Studiów Dietetyki i Poradnictwa żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej przygotowanie diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.
4. Formy zajęć 
Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia: 

• podstawy biochemii i fizjologii żywienia, podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
• wartość odżywcza żywności,
• żywienie człowieka zdrowego i chorego, bezpieczeństwo żywności i żywienia,
• ocena żywienia,
• technologia sporządzania potraw, ocena jakości potraw,
• podstawy ustawodawstwa żywnościowego,
• edukacja i poradnictwo żywieniowe,
• metodyka nauczania.              
Program studiów obejmuje 2 semestry.
 5. Kwalifikacje: 
Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Dietetyki i poradnictwa żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej sformułowanie adekwatnej diagnozy żywieniowej będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego. 
Zdobyty przez słuchaczy studiów podyplomowych zasób wiedzy może być wykorzystany w takich dziedzinach jak: 

• poradnictwo żywieniowe i dietetyczne,
• ocena jakości żywności, poziomu spożycia i sposobu żywienia,
• planowanie żywienia na poziomie indywidualnym,
• planowanie żywienia na poziomie zbiorowym

Mobirise web page maker - Go here