Edukacja dla Bezpieczeństwa

studia 3 semestralne

2. Adresat studiów: 
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych co najmniej na poziomie licencjackim, pracowników oświaty - nauczycieli zainteresowanych nauczaniem tego przedmiotu; pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz pracowników i funkcjonariuszy służb publicznych, zajmujących się problematyka edukacji dla bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa szkolnego.  
WYMAGANE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! 
3. Cel studiów: 
Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczno – pedagogiczne nauczycieli do prowadzenia zajęć: edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
4. Formy zajęć: 
Program studiów przewiduje następujące treści kształcenia: 

•historia i tradycje wychowania obronnego,
•metodyka nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,
•wyzwania, szanse i rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie,
•zasady zachowania się ludności podczas zagrożeń, system obronności RP, 
•prawo międzynarodowe konfliktów zbrojnych, 
•terenoznawstwo,
•ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna, strzelectwo sportowe (metodyka nauczania), 
•gra decyzyjna i podróż historyczna,
•podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, 
•obrona cywilna i powszechna samoobrona.
Program studiów obejmuje 3 semestry.
5. Kwalifikacje: 
Uzyskanie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia zajęć z nowego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych dla nauczycieli oraz wszystkich innych osób zainteresowanych prowadzeniem pracy wychowawczej i patriotycznej wśród młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa narodowego. 

Page was designed with Mobirise website template