Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną (oligofrenopedagogika)

studia 3 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cele studiów:

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.


Podstawa prawna studiów:

• rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450);
• rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400).


Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Made with Mobirise ‌

Free Web Site Design Software