Specjalności studiów podyplomowych
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
w Lesznie

Oferta na rok akademicki 2022/2023

we współpracy z Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zdobycie wiedzy, umiejętności, w zakresie wspierania rozwoju dzieci,
młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku,
obniżoną sprawnością intelektualną,... 
>> więcej...

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym...
>> więcej...

Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna)

Celem studiów jest nabycie kwalifikacji:
- do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i świetlicach terapeutycznych,
- do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach...
>> więcej...

Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Absolwent studiów posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nieposiadający przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego... >> więcej...

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pracy z
osobami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi
zaburzeniami rozwojowymi,...
>> więcej...

Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną

Zdobycie wiedzy, umiejętności, w zakresie wspierania rozwoju dzieci,
młodzieży, osób dorosłych z niepełnosprawnością: wadą słuchu, wadą wzroku,...
>> więcej...

Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia

Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia” są formą kształcenia, dzięki której słuchacz zdobędzie niezbędną wiedzę i umiejętności merytoryczne z zakresu metody integracji sensorycznej. 
>> więcej...

Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym 

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem wybitnie uzdolnionym, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania i stymulowania zdolności uczniów.
>> więcej...

Created with Mobirise ‌

Web Site Designer Software