Warunki rekrutacji
na studia podyplomowe

obowiązujące w roku naboru 2021/2022

Obowiązuje Kandydatów na specjalności Wyższej Szkoły Humanistycznej w Szczecinie

 1. Punkty rekrutacyjne:
  - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
  Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, 

 2. Wymagania podstawowe
  - ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, 
 3. Ważne dokumenty 
  Wymagane dokumenty:
  - podanie - pobierz,
  - kwestionariusz osobowy - pobierz,
  - deklaracja opłat czesnego - (w przygotowaniu),
  - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli został wydany),
  - 1 zdjęcie (format 3,5 zm x4,5 cm).
 4. Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od liczby złożonych podań czyli zebrania grupy.
 5. Z chwilą uzyskania praw słuchacza, każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za studia podyplomowe.

Web page was created with Mobirise