Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

obowiązujące w roku naboru 2022/2023

Obowiązuje Kandydatów na specjalności realizowane we współpracy
z Akademią Nauk Stosowanych w Szczecinie

 1. Punkty rekrutacyjne:
  Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie,
  Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10, 
 2. Wymagania podstawowe
  ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, 
 3. Ważne dokumenty 
  Wymagane dokumenty:
  - podanie - pobierz,
  - kwestionariusz osobowy - pobierz,
  - deklaracja opłat czesnego - (w przygotowaniu),
  - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  - kserokopia suplementu do dyplomu (jeśli został wydany),
  - 1 zdjęcie (format 3,5 cm x4,5 cm).
 4. Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od liczby złożonych podań czyli zebrania grupy.
 5. Z chwilą uzyskania praw słuchacza, każdy słuchacz otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wpłat za studia podyplomowe.
 6. Strona rekrutacji: http://akademiatwp.pl

Best AI Website Creator