Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2021/2022


Opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Opłata wpisowa 150zł.


Nazwa specjalności studiów podyplomowych                                                                                                                                                       semestr 1             semestr 2             semestr 3             semestr 4


MBA - Master of Business Administration                                                                                                             5000zł            5000zł


Mobirise page software - Click now