Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym  

studia 2 semestralne

Oferta specjalności realizowanych we współpracy z Wyższą Szkoła Humanistyczną w Szczecinie.

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem wybitnie uzdolnionym, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu identyfikowania i stymulowania zdolności uczniów.

Podstawa prawna studiów:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Created with ‌

Mobirise.com