Mobirise

Strefa Kandydata
Oferta Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie

Informacje związane z procesem rekrutacji na studia podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych

Zapoznaj się z nasza Ofertą specjalności studiów podyplomowych

Opłaty za studia podyplomowe

Informacje związane z płatnościami za studia podyplomowe w zalezności od liczby semestrów

Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Przeczytaj uważnie warunki rekrutacji na studia podyplomowe i przygotuj właściwe dokumenty

Adres

ul. Królowej Jadwigi 10
64-100 Leszno

Kontakt

podyplomowe@wsh-leszno.pl

tel.  :
- (65) 529-47-77,  
- (65) 529-35-20,
wewn. 43 ,
 
mob. 502-106-439,
          502-106-416.

Site was built with Mobirise