Opłaty za studia

Słuchacz rok naboru 2021/2022


Opłaty z tytułu realizacji studiów podyplomowych należy dokonywać na indywidualne konto słuchacza przyznane z chwilą rozpoczęcia studiów podyplomowych.

Opłata wpisowa: wszystkie specjalności 280zł.


Nazwa specjalności studiów podyplomowych                                                                                                                                                semestr 1                semestr 2                  semestr 3              semestr 4


Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)                1400zł         1400zł         1400zł
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu                                                                    1400zł         1400zł         1400zł
Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia                                                                                                      2000zł        2000zł        2000zł
Pedagogika korekcyjna (diagnoza i terapia pedagogiczna)                                                                            1400zł         1400zł         1400zł
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym                                                                                                    1500zł         1500zł
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej                                                                                                                                                1400zł        1400zł         1400zł
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością sprzężoną    1600zł         1600zł         1600zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            1600zł         1600zł         1600zł


Mobirise free website software